Snopek Roman - s. Wiktora i Marii, ur. 26-03-1956 w Radomiu.

1975 - Absolwent LO im. D. Czachowskiego w Radomiu.
1979 - mgr ekonomii na Politechnice Świętokrzyskiej w Radomiu.
1980-1981 - Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" przy Wschodnim Okręgu Energetycznym w Radomiu.
1979-1989 - Specjalista d/s technicznych, socjalnych, finansowych, twórca i szef Okręgowej Dyspozycji Finansów, zastępca Głównego Księgowego w Wschodnim Okręgu Energetycznym w Radomiu, twórca pojęcia "kultura finansowa".
1989-1990 - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy i Główny Księgowy w Zakładzie Usług Technicznych Energetyki w Radomiu.
1990-1993 - Główny Księgowy w O/Radom TUR Polisa SA.
1990 - Twórca koncepcji i główny realizator utworzenia Banku Ziemi Radomskiej SA w Radomiu (potem Banku Energetyki SA) - obecnie DnB Nord Polska SA.
1990-1995 - Przewodniczący Rady Banku Ziemi Radomskiej SA (potem Banku Energetyki SA).
1993 - Twórca koncepcji i główny realizator utworzenia Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Energo-Asekuracja" SA w Radomiu - obecnie HDI Asekuracja.
od 1990 - Współwłaściciel i prezes Agencji Usługowej PROKURA Sp. z o.o. w Radomiu (patrz Szymanek Marek).
2009 - Wydanie tomiku wierszy:
Roman Snopek - "Malina z cytryną w parze" (1972 r.).
Roman Snopek - "Żebranie o tlen" (1976 r.).
Roman Snopek - "Ocean miłości" (2008 r.).