Pion organizacji szkoleń i kursów specjalistycznych.

Kontakt: 48 360 70 36

 

Miejsca kursów:
Hotel "Jaskółka"
43-450 Ustroń, ul. Zdrojowa 10
tel. (33) 854-48-40
fax (33) 854-15-58

        

 

Działalność szkoleniową Agencja Usługowa "PROKURA" Sp. z o.o. w Radomiu prowadzi już 20 lat. W tym czasie zorganizowaliśmy ponad 120 kursów, w których wzięło udział ponad 2800 osób.
Specjalizujemy się w kursach i seminariach dla elektroenergetyków, które mają na celu aktualizowanie posiadanych wiadomości, podnoszenie kwalifikacji, oraz wiedzę techniczną odnośnie:

  • eksploatacji stacji WN i urządzeń elektroenergetycznych;
  • pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych;
  • kursów o węższym zakresie, odnoszących się np. do transformatorów, maszyn wirujących, zabezpieczeń elektroenergetycznych itd..

Oczywiście niektóre tematy są wielokrotnie powtarzane, ze względu na duże zainteresowanie. Ale otwarci jesteśmy na propozycje prowadzenia szkoleń i kursów zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów.
Wykłady na kursach i seminariach prowadzą specjaliści w danych tematach, spośród pracowników ZPBE "Energopomiar-Elektryka" w Gliwicach, z Uczelni Wyższych oraz Energetyki Zawodowej.
Kursy organizujemy na ogół w dwóch sesjach - wiosną (maj) i jesienią (październik) Kursy te odbywają się w Ustroniu.